Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Tool oppervlak-kromming-extractie (Surface Curve Extraction)

Extraheer isolijnkrommingen door een bepaald punt op een oppervlak of een vlak van een volume om de contourlijnen van elke vorm te bepalen. De tool geeft een voorbeeld weer van de resulterende spline voordat u het punt kiest. U kunt de richting van de isolijnen opgeven, in de U- of V-richting.