De Map 3D-toolset is onderdeel van AutoCAD 2025

Onze modelgebaseerde GIS-mappingsoftware biedt toegang tot CAD- en GIS-gegevens ter ondersteuning van planning, ontwerp en beheer. Met de Map 3D-toolset kunt u:

  • Direct toegang krijgen tot ruimtelijke gegevens met Feature Data Objects (FDO)-technologie

  • Georuimtelijke gegevens direct bewerken

  • Infrastructuursystemen beheren met bedrijfsindustriemodellen


CAD gebruikt de Map 3D-toolset

Functies van de Map 3D-toolset

Naadloze CAD- en GIS-gegevensaggregatie

Gebruik Feature Data Objects (FDO)-technologie

Werk met ruimtelijke gegevens uit diverse CAD- en GIS-gegevensindelingen en -coördinatenstelsels.


Verbinden met ArcGIS

Stroomlijn de gegevensstroom tussen ArcGIS en Map 3D en zorg dat de functiegegevens up-to-date blijven.


Gegevens converteren tussen DWG- en GIS

Voer hoogwaardige gegevensconversies uit met MapImport en MapExport.


Nauwkeurige concepten en gegevensbewerking

Geospatiale gegevens rechtstreeks bewerken

Bewerk gegevens volgens GIS-gegevensbronnen, zoals ESRI SHP, MapInfo en Oracle, met standaard AutoCAD-opdrachtregels.


Coördinatengeometrie toepassen

Gebruik invoeropdrachten van coördinatengeometrie (COGO) om nauwkeurige geometrie in te voeren als objecten worden gemaakt.


Opschoonbewerkingen voor tekeningen uitvoeren

Gebruik tekening opschonen om tijdrovende correcties voor algemene teken- en digitaliseringsfouten te automatiseren.


Efficiënte infrastructuur voor assetontwerp en -beheer

Gebruik zakelijke industriemodules

Gebruik intelligente applicatiemodules om talloze infrastructurele systemen efficiënt te beheren.


Converteer gegevens naar intelligente industriemodellen

Creëer en beheer intelligente industriemodellen door GIS-gegevens te converteren.


Krachtige tools voor het maken, analyseren en visualiseren van kaarten

Stijl en thema's toepassen

Update eenvoudig de stijl met de stijleditor en geef gegevens weer met behulp van thema's om verschillende waarden aan te geven.


Topologieën bouwen

Bouw topologieën om handige berekeningen uit te voeren, zoals het herkennen van klanten stroomafwaarts van een defecte pomp.


Gegevens analyseren met tools

Analyseer gegevens met krachtige functies, zoals buffers, overlays en ruimtelijke query's.


Luchtfoto van de ontwikkeling van de locatie

Voordelen van de Map 3D-toolset

In dit onderzoek werd met de Map 3D-toolset de productiviteit verhoogd met maximaal 60%,* wat een enorme tijdsbesparing kan betekenen bij algemene mappingontwerptaken met AutoCAD®.

*Disclaimer

Productiviteitsgegevens gebaseerd op een reeks onderzoeken die in opdracht van Autodesk zijn uitgevoerd door een onafhankelijke consultant. De zeven toolset-onderzoeken vergeleken standaard AutoCAD met de gespecialiseerde toolsets in AutoCAD bij het uitvoeren van taken die normaliter worden uitgevoerd door ervaren AutoCAD-gebruikers. Zoals bij alle prestatieonderzoeken geldt dat de resultaten kunnen variëren op basis van apparatuur, besturingssysteem, filters en zelfs het bronmateriaal. Hoewel er is geprobeerd om de tests zo eerlijk en objectief mogelijk te maken, kunnen uw uitkomsten anders zijn. Productinformatie en -specificaties zijn onderhevig aan onaangekondigde wijzigingen. Autodesk toont deze informatie zoals deze is, zonder enige im- of expliciete garantie.