BEHEER

Informatie over Flex-gebruik


Flex gebruik dat rapportering meldt toont het gebruik van Flex tekenen door product en door gebruiker. Dit kan beheerders helpen het gebruik van token en aankopen te optimaliseren. 

 

Gegevens worden beschermd door de privacybeginselen van Autodesk en worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Raadpleeg de privacyverklaring van Autodesk(.nl) voor meer informatie.


Tokengebruik weergeven

 1. Meld u aan bij Autodesk-account.

 2. Selecteer Rapportering > Symbolisch Gebruik.

Tokengebruiksoverzicht

De samenvatting van het symbolische gebruik volgt het volgende voor elk geselecteerd team:

 • Tokens Used. Het totale aantal Flex tekenen dat door alle gebruikers wordt gebruikt om tot alle producten toegang te hebben.

 • Tokens resterend. Het aantal Flex tekenen dat in het team blijft. 

 • Tokens toegevoegd/verwijderd. Het aantal tokens dat in de afgelopen zeven dagen aan het team is toegevoegd of uit het team is verwijderd.

  Opmerking: dit geeft alleen weer als er in de afgelopen zeven dagen tokens zijn toegevoegd of verwijderd.

 • Tokengebruik per dag. Een grafiek van het aantal Flex tekenen die elke dag voor de laatste 365 dagen worden gebruikt.

 • Gebruik tokens per product. Het aantal Flex tekenen dat door elk product wordt gebruikt. Dit is de enige meting die op het geselecteerde tijdbereik is gebaseerd. 

De samenvatting van het tokengebruik bekijken

In het Symbolische rapport van het Gebruik, selecteer een tijdwaaier: 

 • Deze maand

 • Afgelopen 3 maanden

 • 6 maanden

 • 9 maanden

 • 12 maanden

Voor AutoCAD, inclusief gespecialiseerde toolsets, branchecollecties en suites, klikt u op de naam van de productgroep om het gebruik per afzonderlijk product te bekijken.

Token van het gebruik per product

De rapportering door product volgt het volgende voor elk geselecteerd team en tijdwaaier:

 

 • Tokens Totaal - Totaal aantal Flex-tokens dat voor alle producten wordt gebruikt.

 • Gebruikte producten: het aantal gebruikte producten. 

 • Productgegevens: alle producten die binnen het geselecteerde tijdbereik worden geopend. Klik op een product om deze aanvullende gegevens te bekijken:

  • Total Tokens Used—Het totale aantal tokens dat door alle gebruikers in het geselecteerde tijdbereik met dit product wordt gebruikt.

  • Totaal aantal gebruikers: het aantal gebruikers dat toegang heeft gekregen tot dit product.

  • Gemiddelde Tokens die elke maand worden gebruikt - het gemiddelde aantal tekenen die per maand worden gebruikt wordt berekend als het totale aantal gebruikte tekenen gedeeld door het aantal maanden in de geselecteerde periode. Dit is waar zelfs als de geselecteerde tijdwaaier niet is verlopen. 

  • Tokendistributie: de distributie van gebruikers op symbolisch verbruik. Bijvoorbeeld, verbruikten zeven gebruikers 0-100 tekenen en drie gebruikers verbruikten 101-500 tekenen. Dit helpt gebruikers in groepen te classificeren die op hun gemiddelde verbruik worden gebaseerd.

  • Gebruikers op basis van versies - De productversies die gebruikers hebben geopend.

  • Gebruikersnamen—De gebruikers die toegang hebben gekregen tot dit product, het totale aantal tokens dat ze hebben gebruikt en de gemiddelde tokens die ze per maand gebruiken.

Tokengebruik per product bekijken

 1. Selecteer op product.

 2. Selecteer een product

 3. Selecteer een tijdbereik.

Token van het gebruik per gebruiker (alleen beschikbaar voor Premium-plannen)

 1. Selecteer op gebruiker. 

 2. Selecteer een product om gebruiksgegevens van individuele gebruikers te bekijken.

 3. Selecteer een tijdbereik.

Gebruikersnamen en e-mailadressen weergeven (alleen beschikbaar voor Premium-plannen)

 1. Selecteer op gebruiker.

 2. Selecteer het montagespictogram door Gebruikers uit te nodigen.

 3. Selecteer Persoonlijke gegevens.


Om tokengebruik, gebruiker en abonnementsgegevens uit te voeren

U kunt een spreadsheet downloaden met een overzicht van het gebruik van de seats, gebruikers en abonnementen.

 1. Meld u aan bij Autodesk-account.  

 2. Selecteer Rapportering > Symbolisch Gebruik. 

 3. Klik op Export om de instellingen te bekijken.

 4. Selecteer een bestandsindeling en een team. 

 5. Selecteer één of meerdere van deze rapporttypes: Abonnementen, Gebruikers en het Melden van het Gebruik.

 6. Als u de Rapportering van het Gebruik selecteert, selecteer een datumwaaier. 

 7. Klik op Export (Exporteren)

Voor meer informatie over uitgevoerde gegevens, zie het Gebruik dat gegevensgebieden meldt van de uitvoer.Hulp nodig?

Vertel ons over uw probleem en vind de beste ondersteuningsoptie.