ACCOUNTBEHEER VOOR BEHEERDERS

Teams beheren


Standaard hebt u automatisch één team in uw Autodesk-account waar al uw gebruikers en Autodesk-abonnementen onder vallen. U kunt optioneel extra teams maken. Het maken van extra teams kan handig zijn als uw bedrijf met meerdere bedrijven of organisaties werkt die niet verwant zijn, maar u centraal abonnementen wilt aanschaffen voor uw gehele organisatie. Door een team te maken voor elke afdeling, kunnen de beheerders van die teams alleen de abonnementen beheren waarvoor hun afdeling betaalt, in plaats van alle abonnementen die uw organisatie heeft. U kunt ook abonnementen tussen teams verplaatsen en deze blijven beheren onder dezelfde primaire beheerder.

 

Hier volgen een aantal functies van teams:

 • Teamnamen worden weergegeven in het gedeelte Overeenkomstdetails van uw account. Wanneer het tijd is om te verlengen of aankoopbeslissingen te nemen, kunt u zien welke abonnementen aan welke teams zijn gekoppeld. Hierdoor kunt u verlengingen gemakkelijk volgen.
 • U kunt beheerders delegeren om een of meer teams te beheren. Beheerders kunnen de naam van teams wijzigen en gebruikers uitnodigen en toewijzen aan producten.
 • U kunt uw gebruiksrapporten filteren op team om te zien hoeveel seats door de gebruikers in dat team worden gebruikt. Gebruik Rapportage over gebruik om te bepalen of de gebruikerstoewijzingen en de zakelijke beslissingen voor een specifiek team efficiënt zijn.

Het is belangrijk om te weten dat teams verschillen van de groepen die beschikbaar zijn in het Autodesk-account. Met groepen kunt u producten organiseren en aan gebruikers toewijzen. In plaats van uw gebruikers één voor één aan producten toe te wijzen, kunt u hen in groepen organiseren en beheren op rol zodat aan de leden van elke groep toegang tot dezelfde producten wordt toegewezen. U kunt bijvoorbeeld een groep maken voor architecten die AutoCAD gebruiken. Zie Groepen beheren voor meer informatie.

 

Opmerking: Teams worden niet ondersteund in Klassiek gebruikersbeheer.

 

Voor deze processen meldt u zich eerst aan bij uw Autodesk-account op manage.autodesk.com.


Een team maken

Wanneer u voor het eerst een abonnement aanschaft, wordt automatisch een nieuw team aangemaakt. U kunt altijd een nieuw team maken en het abonnement verplaatsen naar een ander team.

 

Een nieuw team maken

 1. Ga naar Gebruikersbeheer > Op gebruiker of Op product.
 2. Klik op het tandwielpictogram om de Teaminstellingen te openen.
 3. Selecteer Team maken in het menu Acties.
 4. Voer een naam in voor het team en klik op Team maken.

Opmerking: als u een product voor samenwerking in de cloud (BIM of ACC) beheert, raadpleegt u Autodesk-accountteams beheren met BIM 360-abonnementen (Engels) voor meer informatie.


De naam van een team wijzigen

Voor een teamnaam wordt standaard de naam van de eerste primaire beheerder gebruikt die is toegewezen toen het team werd gemaakt. Maar u kunt uw team een beschrijvende naam geven.

 1. Ga naar Gebruikersbeheer > Op gebruiker of Op product.
 2. Selecteer een team.
 3. Klik op het tandwielpictogram om de Teaminstellingen te openen.
 4. Klik op Naam wijzigen.
 5. Voer een nieuwe naam in en klik op Wijzigingen opslaan.

Een team verwijderen

Momenteel kunt u geen team uit uw account verwijderen in Teaminstellingen. In plaats daarvan moet de primaire beheerder alle abonnementen verplaatsen naar een ander team. Neem vervolgens contact op met Autodesk-ondersteuning om het team te verwijderen.


Persoonlijke gegevens in rapporten weergeven

Gebruikersnamen en andere identificeerbare persoonsgegevens (PII) worden opgenomen in rapporten en geëxporteerde gegevens als Persoonlijke gegevens is ingeschakeld in teaminstellingen. U kunt rapportage van persoonlijke gegevens voor een team configureren.

 1. Ga naar Gebruikersbeheer > Op gebruiker of Op product.
 2. Selecteer een team.
 3. Klik op het tandwielpictogram om de Teaminstellingen te openen.
 4. Klik onder Persoonlijke gegevens op het vak om persoonlijke gegevens in uw rapporten op te nemen.

Als persoonlijke gegevens zijn uitgeschakeld voor een of meer teams, worden de opgedeelde gegevenswaarden voor alle teams weergegeven.


Beheerders toewijzen aan een team

U kunt één primaire beheerder en meerdere secundaire beheerders toewijzen aan een team. Elk van deze beheerders kan worden toegewezen aan meer dan één team. Aanvankelijk is de eigenaar van het abonnement (de koper) standaard de primaire beheerder.

 

U kunt als volgt de primaire beheerder van een team veranderen

Opmerking: Alleen een secundaire beheerder kan een primaire beheerder worden.

 1. Ga naar Gebruikersbeheer > Op gebruiker.
 2. Selecteer een team.
 3. Selecteer de gebruiker die u als primaire beheerder wilt aanwijzen.
 4. Klik op Rol wijzigen.
 5. Selecteer Primaire beheerder en klik op Opslaan.
 6. Klik op Primaire beheerder opnieuw toewijzen om de wijziging te bevestigen. De bestaande primaire beheerder wordt een secundaire beheerder. Raadpleeg Beheerdersrollen voor gebruikersbeheer voor meer informatie.

 

Een secundaire beheerder toewijzen aan een team

 1. Ga naar Gebruikersbeheer > Op gebruiker.
 2. Selecteer een team.
 3. Selecteer een gebruiker die u als secundaire beheerder wilt aanwijzen.
 4. Klik op Rol wijzigen.
 5. Selecteer Secundaire beheerder en klik op Opslaan.

Gebruikers aan een team toevoegen

U kunt een onbeperkt aantal gebruikers aan een team toevoegen. Als u gebruikers aan het ene team toevoegt, worden ze niet uit andere teams verwijderd.

 

Opmerking: U kunt ook gebruikers aan een team toevoegen via bulkimport of via SSO.

 1. Ga naar Gebruikersbeheer > Op gebruiker of Op product.
 2. Selecteer een team.
 3. Klik op Gebruikers uitnodigen.
 4. Voeg en wijs gebruikers toe. Zie Gebruikers toevoegen en verwijderen voor meer informatie.

Producten en abonnementen aan een team toevoegen

 • Als de koper geen beheerder is voor een team, wordt automatisch een nieuw team voor het abonnement gemaakt.
 • Als de koper de beheerder voor één team is, gaat het abonnement naar dat team.
 • Als de koper de beheerder is voor meer dan één team, moet de koper een team toewijzen voor dat abonnement vanaf een Autodesk-account via het volgende proces:
  • Meld u aan bij manage.autodesk.com
  • Ga naar een van de volgende pagina's:
   • Startpagina
   • Gebruikersbeheer > Op gebruiker
   • Gebruikersbeheer > Op product
   • Gebruikersbeheer > Op groep
   • Facturen en Bestellingen > Abonnementen en contracten
  • Selecteer voor een abonnement Toewijzen aan een bestaand team of een nieuw team maken.
  • Klik op Toewijzen om de actie te voltooien

Indien nodig kunt u het abonnement verplaatsen naar een ander team. Als u extra seats toevoegt aan een bestaand abonnement, blijven deze seats in hetzelfde team als de rest van uw abonnement. Aan de abonneehouder wordt automatisch een seat toegewezen. Als de eigenaar het product niet gebruikt, kunt u die seat opnieuw toewijzen aan het team.


Een abonnement naar een ander team verplaatsen

Alleen de eigenaar van het abonnement kan een abonnement naar een ander team verplaatsen. Als u een abonnement verplaatst, worden de gebruikers of toewijzingen niet verplaatst. Gebruikers die in het vorige team aan het product zijn toegewezen, worden niet automatisch met het abonnement verplaatst. Zie Producttoegang toewijzen voor meer informatie over het toewijzen en verwijderen van gebruikers.

 

Opmerking: Alleen niet-toegewezen seats kunnen naar een ander team worden verplaatst.

 

Een abonnement verplaatsen

 1. Ga naar Gebruikersbeheer > Op gebruiker of Op product.
 2. Selecteer een team.
 3. Klik op het tandwielpictogram om de Teaminstellingen te openen.
 4. In het menu Acties selecteert u Abonnementen naar dit team verplaatsen.
 5. Zoek het abonnement dat u wilt verplaatsen en klik op Selecteren. Opmerking: Als het verplaatsen van het abonnement resulteert in te veel toegewezen seats, wordt de knop Selecteren grijs weergegeven. Plaats de muisaanwijzer op Selecteren om te zien hoeveel seats u moet verwijderen.
 6. Controleer de selectie en klik op Verzenden.
 7. Klik op Gereed om het venster te sluiten.

 

Wanneer contact opnemen met de ondersteuning om een abonnement te verplaatsen

Als een van deze gevallen zich voordoet, neemt u contact op met de ondersteuning van Autodesk om een abonnement te verplaatsen naar een ander team:

 • U bent niet de eigenaar van het abonnement.
 • U hebt een abonnement waarvoor u per gebruik betaalt.
 • U hebt een Premium-abonnement en SSO is ingeschakeld.
 • Als u een abonnement op een cloudproduct (ACC of Flow Production Tracking) wilt verplaatsen.

Bepalen tot welk team een abonnement behoort

 1. Ga naar Facturering en bestellingen > Overeenkomsten.
 2. Selecteer een product. De teamnaam wordt weergegeven in de kolom Teams onderaan de pagina.

Informatie over Flex-tokens en -teams

Net als bij een abonnement geldt voor de aanschaf van Flex-tokens dat Flex als volgt wordt toegevoegd aan een team:

 • Als de koper geen beheerder is voor een team, wordt automatisch een nieuw team voor het abonnement gemaakt.
 • Als de koper de beheerder voor één team is, gaat het abonnement naar dat team.
 • Als de koper de beheerder is voor meer dan één team, moet de koper een team toewijzen voor dat abonnement vanaf een Autodesk-account via het volgende proces:
  • Meld u aan bij manage.autodesk.com
  • Ga naar een van de volgende pagina's:
   • Startpagina
   • Gebruikersbeheer > Op gebruiker
   • Gebruikersbeheer > Op product
   • Gebruikersbeheer > Op groep
   • Facturen en Bestellingen > Abonnementen en contracten
  • Selecteer voor een abonnement Toewijzen aan een bestaand team of een nieuw team maken.
  • Klik op Toewijzen om de actie te voltooien

De tokens van de aankoop worden toegevoegd aan het tokensaldo van het team. Flex-tokens die het dichtst bij de vervaldatum liggen, worden als eerste gebruikt.

 

Als u meerdere teams beheert, controleert u of de Flex-tokens na elke aankoop aan het juiste team zijn toegevoegd. Als dit niet het geval is, verplaatst u de Flex-tokens naar het gewenste team. Wanneer u Flex-tokens verplaatst, worden alle resterende tokens met dezelfde abonnements-ID naar het nieuwe team verplaatst. Toewijzingen en gebruikers worden niet verplaatst met een Flex-abonnement.


Hulp nodig? Vraag het aan de Autodesk-assistent!

De assistent kan je helpen om antwoorden te krijgen of contact op te nemen met een medewerker.


Welk ondersteuningsniveau hebt u?

De verschillende abonnementen bieden verschillende categorieën ondersteuning. Kom erachter wat het ondersteuningsniveau voor uw abonnement is.

Ondersteuningsniveaus bekijken