Installatie voor beheerders

Batchbestandssjablonen gebruiken


U kunt batchbestanden met installatiescripts gebruiken om software naar computers in een netwerk te distribueren. Elk bestand heeft een of meer opdrachten met opdrachtschakelaars waarmee opties kunnen worden gewijzigd.

 

Een installatiescript bevat paden naar het setup.exe-bestand van het product. Dit bestand moet op uw installatiemedia of op het netwerk staan. U hebt beheerdersrechten nodig om de producten te installeren.


Sjablonen voor batchbestanden

Gebruik batchbestandssjablonen om Autodesk-softwareproducten te installeren in typische configuraties voor zelfstandige versies of versies met een netwerklicentie. Kopieer de sjabloon en vervang variabelen door de juiste waarden voor de producten die u installeert. Variabelen die door meer dan één sjabloon worden gedeeld, worden aan het einde van dit onderwerp weergegeven.

 

Opmerking: hoewel de hier weergegeven batchbestandssjablonen meerdere regels code bevatten, moet u in de praktijk elk bestand schrijven als één regel instructies.

 

Sjabloon voor standalone licentie

\setup.exe /t /qb /language /c 
: INSTALLDIR="%programFiles%\Autodesk\" 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=  
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"

Voorbeeld: 

C:\setup.exe /t /qb /language en_us /c 
ACAD_MAIN: ACADSERIALPREFIX=123 ACADSERIALNUMBER=12345678  
ADLM_PRODKEY=001M1 ADLM_EULA_COUNTRY=US InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" 

INSTALLDIR is een optionele parameter. Dit wordt niet aanbevolen. Het kan een andere installatiemap opgeven dan de standaardlocatie, wat problemen kan veroorzaken. geeft de productinstallatiemap aan, zoals Inventor 2021.

Sjabloon voor een netwerklicentie voor één server

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" 
ACADLICENSESERVERTYPE="Single Server License"
ACADLICENSETYPE="Network License" 
ACADSERVERPATH=" 000000000000"

geeft de netwerklicentieserver aan.

Sjabloon voor een gedistribueerde servernetwerklicentie

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" ACAD_LICENSESERVER_DISTRIBUTED="1"
ACADLICENSESERVERTYPE="Distributed Server License" 
ACADLICENSETYPE="Network License"
ACADSERVERPATH="@;@;@;"


 tot en met  zijn geldige netwerklicentieservers.

Sjabloon voor een redundante servernetwerklicentie

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" 
ACADLICENSESERVERTYPE="Redundant Server License" 
ACADLICENSETYPE="Network License"
ACADSERVERPATH=" 000000000000 27005; 
000000000000 27005; 000000000000 27005;"

tot en met zijn geldige netwerklicentieservers met redundante licenties.

Sjabloon voor het installeren van een suite met een standalone licentie

Wanneer u een Autodesk-suite installeert die meerdere producten bevat, hebt u voor elk product een afzonderlijk codeblok in het batchbestand nodig. Elk codeblok bevat de product-ID voor een van de producten die worden geïnstalleerd. Voor alle producten worden echter hetzelfde suite-serienummer en dezelfde productsleutel gebruikt. De volgende sjabloon toont een batchbestand voor een standalone-installatie van drie producten.

\setup.exe /t /qb /language /c :
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c : 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= 
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c : 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"

Variabelen die in sjablonen worden gebruikt

 •  is de stationsletter waaraan het medium is gekoppeld of waar het setup.exe-bestand is opgeslagen. 
  De hier gebruikte installatieopties zijn onder meer /t (installatie uitvoeren via script) en /qb (een eenvoudige gebruikersinterface weergeven). Anderen, zoals /w (niet-fatale waarschuwingen loggen), kunnen worden gebruikt voor de Msiexec-opdrachtregel van Microsoft. 
 •  is de afgekorte naam van het product dat wordt geïnstalleerd. Voorbeelden: ACM_MAIN voor AutoCAD Mechanical, MAX voor 3ds Max en INVENTOR voor Inventor. U vindt deze naam tussen vierkante haakjes in het productgedeelte van het Setup.ini-bestand, zoals [ACAD_MAIN]. Zoek de volledige productnaam in het productgedeelte, bijvoorbeeld PRODUCT_NAME=Autodesk® AutoCAD® 2021.
 •  zijn de eerste drie cijfers van het serienummer.
 • zijn de laatste acht cijfers van het serienummer.
 •  is de productsleutel.
 •  is de IETF-taaltag. Voorbeeld: en-US voor Engels in de Verenigde Staten.
 • is de ISO 3166-1 alpha-2-norm voor het land. Voorbeeld: US voor de Verenigde Staten
 • ACADSTANDALONENETWORKTYPE identificeert het type licentie dat wordt geïnstalleerd. Er zijn drie mogelijke waarden: 0 voor zowel netwerk- als standalone licenties, 1 voor standalone licenties en 3 voor netwerklicenties.

Analytics-gebruiksgegevens

Autodesk Analytics verzendt gebruiksgegevens naar Autodesk voor analyse. Standaard kunnen gebruikers in uw implementatie zich later aan- of afmelden via een optie in het Help-menu van hun product. Tijdens de installatie kunt u zich echter voor alle gebruikers in uw implementatie aan- of afmelden voor Autodesk Analytics door een van de volgende opdrachten in uw installatiescript op te nemen.

 

Als u zich wilt afmelden voor alle gebruikers in uw implementatie, neemt u deze opdracht op in uw script:

  Msiexec.exe [product].msi ADAOPTIN=0 ADAOVERRIDED=1

Als u zich wilt aanmelden voor alle gebruikers in uw implementatie, neemt u deze opdracht op in uw script:​

  Msiexec.exe [product].msi ADAOPTIN=1 ADAOVERRIDED=1

Hulp nodig? Vraag het aan de Autodesk-assistent!

De assistent kan je helpen om antwoorden te krijgen of contact op te nemen met een medewerker.


Welk ondersteuningsniveau hebt u?

De verschillende abonnementen bieden verschillende categorieën ondersteuning. Kom erachter wat het ondersteuningsniveau voor uw abonnement is.

Ondersteuningsniveaus bekijken