Installatie voor beheerders

Uw netwerklicentieserver configureren en starten


Maak een foutopsporingslogbestand, configureer uw netwerklicentieserver, start deze en bevestig dat deze actief is.


Een foutopsporingslogbestand maken

Foutopsporingslogbestanden bevatten de geschiedenis van Network License Manager (NLM) die u kunt bekijken om problemen met uw licentieservers op te lossen.

 1. Maak een submap met de naam Logbestanden onder de map waarin u NLM hebt geïnstalleerd.
 2. Gebruik een teksteditor om een tekstbestand te maken in de submap Logbestanden.
 3. Geef het tekstbestand elke gewenste naam, maar zorg ervoor dat u de bestandsnaamextensie wijzigt van .txt in .log.

De licentieserver configureren

Configuratiemethoden verschillen afhankelijk van uw besturingssysteem. Voor Windows-netwerkservers gebruikt u het LMTOOLS-hulpprogramma dat bij Network License Manager (NLM) wordt geleverd.

Een Windows-server configureren

 1. Open het hulpprogramma LMTOOLS. Klik in Windows op Start > Autodesk > LMTOOLS-hulpprogramma.
 2. Controleer op het tabblad Service/Licentiebestand of de optie Configuratie met services is geselecteerd.
 3. Schakel het selectievakje LMTOOLS negeert omgevingsvariabelen in licentiebestandspad in.
 4. Gebruik op het tabblad Services configureren het vervolgkeuzemenu Servicenaam om een naam op te geven.
 5. Geef paden op voor deze drie bestanden:
  • Pad naar het bestand lmgrd.exe: blader om het bestand in uw NLM-map te selecteren.
  • Pad naar het licentiebestand: blader om het licentiebestand te selecteren dat u van Autodesk hebt verkregen.
  • Pad naar het foutopsporingslogbestand: blader om het foutopsporingslogbestand te selecteren dat u eerder hebt gemaakt.
   Opmerking: zorg ervoor dat gebruikers en services schrijftoegang hebben tot het foutopsporingslogbestand of de map.
 6. Selecteer Services gebruiken. Selecteer vervolgens Server starten bij opstarten. Deze instelling zorgt ervoor dat de licentieserver automatisch wordt gestart na onderhoud of een stroomstoring.
 7. Klik op Service opslaan en bevestig uw keuze.

Een macOS- of Linux-server configureren

 1. Sla uw .lic-licentiebestand op het bureaublad op.
 2. Verplaats het licentiebestand van het bureaublad naar deze verborgen map:
  • Voor macOS: /usr/local/flexnetserver
  • Voor Linux: /opt/flexnetserver

Opmerking: zie voor meer informatie over het instellen van NLM voor macOS De Autodesk Network License Manager instellen op een Mac (Engels). Voor Linux raadpleegt u Hoe u de Autodesk Network License Manager op Linux instelt (Engels).

 

De licentieserver starten

Na de configuratie kunt u de licentieserver starten.

De licentieserver starten in Windows

Het hulpprogramma LMTOOLS gebruiken:

 1. Controleer op het tabblad Starten/Stoppen/Herlezen of de juiste servernaam is gemarkeerd. Klik vervolgens op Server starten.
 2. Controleer of de licentieserver is gestart (binnen 30 seconden). Onderaan het dialoogvenster zou het bericht 'Server Start Successful' moeten worden weergegeven.

De licentieserver starten in macOS of Linux

Gebruik de Terminal:

 1. Voer de volgende opdrachten in om naar de map te gaan:
  • Voor macOS:
   cd /usr/local/flexnetserver
  • Voor Linux:
   cd /opt/flexnetserver
 2. Om de mapinhoud weer te geven, voert u deze opdracht in:
  • ls
 3. Om de licentieserver te starten, voert u deze opdracht in:
  • Voor macOS:
   sudo ./lmgrd -c /usr/local/flexnetserver/adsk_server.lic -l/usr/local/flexnetserver/adsk_serverLog.log
  • Voor Linux:
   sudo ./lmgrd -c /opt/flexnetserver/adsk_server.lic -l/opt/adsk_serverLog.log

Bevestigen of de licentieserver actief is

Bevestigen in Windows

 1. Klik op het tabblad Serverstatus van het LMTOOLS-hulpprogramma op Statusonderzoek uitvoeren.
 2. Wanneer u informatie in het statusvenster ziet, scrollt u naar beneden en controleert u of:
  • De licentieserver de nieuwste versie gebruikt. Controleer de regel waarin zoiets als het volgende staat:
   UwServerNaam: licentieserver UP (MASTER) v 11.16.2
  • De licentieserver heeft het licentiebestand met succes gelezen en geen fouten gevonden. Er zou een regel moeten worden weergegeven waarin zoiets als het volgende staat:
   Adskflex: UP v11.16.2
 3. Als u deze twee regels niet ziet, is de licentieserver niet correct gestart. Controleer uw werk opnieuw om het licentiebestand op te halen en te configureren.

Bevestigen in macOS

 • Voer in de Terminal deze opdracht in:
  sudo ./lmutil lmstat -a -c /usr/local/flexnetserver/adsk_server.lic

Bevestigen in Linux

 • Voer de volgende opdracht in:
  sudo ./lmutil lmstat -c @localhost -a

Opmerking: als u een bericht krijgt dat de server niet is gestart, gebruikt u de Activity Monitor om het lmgrd-proces te vinden en te stoppen. Vervolgens kunt u de licentieserver opnieuw starten.


Hulp nodig? Vraag het aan de Autodesk-assistent!

De assistent kan je helpen om antwoorden te krijgen of contact op te nemen met een medewerker.


Welk ondersteuningsniveau hebt u?

De verschillende abonnementen bieden verschillende categorieën ondersteuning. Kom erachter wat het ondersteuningsniveau voor uw abonnement is.

Ondersteuningsniveaus bekijken